Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelési tájékoztató célja A Nádi Szilvia E.V  (1203 Budapest, Biró Mihály u 4). a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A … Bővebben: Adatkezelési tájékoztató